De onafhankelijke medische deskundige, verzekeringsartsen, het UWV, het recht op een eerlijk proces en het beginsel van “equality of arms”.