27 jaar en ouder in de bijstand (Participatiewet, PW, vroegere WWB)?  Dan geen zoektermijn van 4 weken opgelegd krijgen door de gemeente om de aanvraag in te mogen dienen.

Bent u 27 jaar of ouder?  Dan moet de gemeente uw bijstandsaanvraag (Participatiewet, PW / voorheen WWB) direct in behandeling nemen.

Gemeenten, zo ook de gemeente Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en Rotterdam, dienen een aanvraag voor een bijstandsuitkering van iemand die 27 jaar of ouder is direct en zonder wachttijd of zoektijd in behandeling te nemen.

bijstand 27 jaar en ouder

Met andere woorden de gemeente mag geen nadere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een zoektermijn van 4 weken, stellen aan het direct in behandeling nemen van de aanvraag bij een aanvrager van 27 jaar of ouder. De nationale ombudsman is van mening dat het niet behoorlijk is dat een gemeente voorwaarden stelt aan het direct in behandeling nemen van een aanvraag voor een bijstandsuitkering. De zoektermijn van 4 weken is in 2012 ingevoerd voor bijstandsaanvragers jonger dan 27 jaar. In deze 4 weken zoektijd of wachttijd dient, voordat de aanvraag daadwerkelijk in behandeling wordt genomen door de gemeente, aan een aantal aanvullende vereisten te zijn voldaan zoals inschrijving bij uitzendbureau`s en een specifieke hoeveelheid aan sollicitaties. Voor een aanvrager van 27 jaar of ouder geldt deze eis niet en kan er direct worden ingeschreven. Als rechtvaardiging wordt gegeven dat mensen van 27 jaar en ouder zich meestal in een andere situatie bevinden en reeds bestaande verplichtingen hebben zoals bijvoorbeeld de zorg voor kinderen. Een klacht hierover bij de nationale ombudsman is gegrond verklaard en de betreffende gemeente heeft de aanbeveling van de ombudsman gekregen het strijdige beleid en de hierbij behorende strijdige informatieverstrekking in overeenstemming te brengen met de wet.

De ombudsman vindt het belangrijk dat burgers door hun gemeente volledig en juist worden geïnformeerd over hun rechten en plichten en deze gemeenten behoren de bijstandswetgeving, (Participatiewet, PW, voorheen WWB) juist en zonder voorbehoud toe te passen.

Als de gemeente uw aanvraag bijstandsuitkering afwijst of buiten behandeling stelt, dan kan De Jonge Advocaten Vlaardingen u bijstaan bij het bezwaar en/of het beroep tegen deze beslissingen (beschikkingen) van de gemeente. Het is daarbij van belang dat u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt of bij ons op kantoor langskomt met de beslissing van de gemeente.

U kunt hierover vrijblijvend bellen met: 010-2343220 of e-mailen naar info@jongeadvocaten.nl

Link: Artikel Nationale ombudsman

Download: schrijven van de Nationale ombudsman van 7 november 2016

Download:  Aanvraag formulier algemene bijstand (Participatiewet, PW / WWB) gemeente Vlaardingen, gemeente Schiedam en gemeente Maassluis (Stroomopwaarts gemeenten)