, , ,

Intrekking, beëindiging en terugvordering van een Participatiewet uitkering (voorheen: bijstandsuitkering, WWB-uitkering)