Berichten

Ondersteund De Jonge Advocaten cliënten in Schiedam?

Jazeker, De Jonge Advocaten & advocaat-belastingkundigen bied ook ondersteuning voor cliënten in Schiedam!

Op welke rechtsgebieden ondersteund De Jonge Advocaten en Belastingkundigen cliënten in Schiedam?


BESTUURSRECHT:

UWV  ( WW, ZW, WIA/WAO, Wajong )
Participatiewet  (bijstandsuitkering / voormalige WWB, Bijzondere bijstand)
BBZ ~Bijzondere bijstand zelfstandigen
CBR  (Rijbewijs )
CAK / CIZ / Zorgkantoren (zorg in natura & PGB)
Lokale overheden zoals gemeenten (WMO, zorg in natura, PGB, Jeugdwet, participatie jong gehandicapten)
DUO ~ Dienst Uitvoering Onderwijs ~ (Studiefinanciering)
SVB ~ Sociale Verzekeringsbank ~ (AOW, TW, Buitenlandse Pensioenen)

SOCIALE VOORZIENINGEN

Participatiewet (PW, voorheen WWB / Bijstandsuitkering)
IOAW  (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
IOAZ  (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
TW  (Toeslagenwet)

SOCIALE ZEKERHEID

WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) 
WW (Werkloosheidswet)
ZW (Ziektewet)
Wajong ( Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)
AOW
Wlz (Wet langdurige zorg, voorheen de AWBZ)
Anw
AKW (Algemene Kinderbijslagwet)

BELASTINGRECHT

Fiscale controles
Fiscale boeten
Toeslagen (kinderopvang, huur, zorg e.d.)
Fiscaal procesrecht
Fiscaal strafrecht
Inkomstenbelasting
Invorderingsrecht
Informatiebeschikking
Loonbelasting – Premies volksverzekeringen
Sociale Verzekeringspremies
Vennootschapsbelasting

Voor wie?

Voor particulier en MKB


Waarom De Jonge Advocaten en Belastingkundigen?

Vrijblijvend adviesgesprek
Transparante Tarieven, duidelijk en helder
Juridisch advies van deskundige juristen
Altijd een reactie

Hoe neem ik contact op met De Jonge Advocaten?

U kunt ons bereiken op: Telefoon: 010-2343220
Of een email versturen via onze contact pagina: Contact met een advocaat of belastingkundigen in Schiedam

Openingstijden De Jonge Advocaten Schiedam:


maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 16:00 uur
Telefonisch bereikbaar op werkdagen tot 16:00 uur

Locatie – Gemeente Schiedam: