Artikelen door

Participatiewet moet op de schop en menselijker worden!

Bron: FNV 14 juni 2023 Ervaringsdeskundigen en organisaties, waaronder de FNV, hebben een gezamenlijk manifest opgesteld waarin zij pleiten voor een ingrijpende herziening van de Participatiewet om deze menselijker te maken en bestaanszekerheid te garanderen. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid en Participatie) is momenteel bezig met een herziening van de wet, maar volgens de coalitie schieten […]

Participatiewet en de Medewerkingsverplichting (artikel 17 lid 2 PW).

Intrekking en terugvordering van bijstand bij niet overleggen van stukken, zoals bankafschriften. Het feit dat er door deze schending geen gegevens of bewijsstukken beschikbaar zijn voor een periode vóór de schending, betekent niet automatisch dat het recht op bijstand voor die periode niet kan worden vastgesteld. Het uitgangspunt blijft namelijk de situatie zoals door de […]

Stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand functioneerde onvoldoende in kinderopvangtoeslagzaken

Bron: WODC.NL 3 juli 2023 Gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire werden geconfronteerd met moeilijkheden bij het verkrijgen van gesubsidieerde rechtsbijstand. Er werd vaak verondersteld dat zij zelfstandig zonder advocaat konden handelen. Als gevolg hiervan hebben sociaal advocaten minder of helemaal geen gesubsidieerde juridische bijstand verleend in bezwaarzaken tegen de Belastingdienst, zoals gebleken uit onderzoek van […]

“De armen blijven arm omdat de rest er baat bij heeft”

Bron: Vrij Nederland 28-6-2023 Armoede is een wereldwijd probleem. Binnen deze tragische situatie schuilt een patroon dat ook in Europa, inclusief Nederland, weerklinkt. Desmond legt vast hoe er steeds meer, in plaats van minder, geld wordt besteed aan armoedebestrijding, maar hoe slechts een klein deel daarvan daadwerkelijk terechtkomt bij degenen die het het hardst nodig […]

SCP pleit voor fundamentele herziening participatiewet

(Bron: Binnenlandsbestuur.nl) Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft geconcludeerd dat een grondige herziening van de participatiewet noodzakelijk is en alleen zal werken als er niet langer uitsluitend wordt gefocust op de uitstroom van bijstandsgerechtigden naar betaald werk. In het recent gepubliceerde onderzoek “Een brede blik op bijstand” constateert het SCP dat gemeenten onvoldoende hulp […]

Hoe werkt de Participatiewet?

De Participatiewet is een Nederlandse wet die sinds 1 januari 2015 van kracht is. Het is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Hier volgt een uitleg over hoe de Participatiewet werkt: Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen met een […]