De rechterlijke macht wendt zich tot de Tweede Kamer inzake de ondergrens van een goede rechtspleging

In november hebben een groep rechters een enquête uitgezet onder de rechters en raadsheren in Nederland. Ruim een derde van de aangeschreven rechters reageerde, vaak met de toevoeging van hun indrukwekkende eigen ervaringen. De resultaten van die enquête, die zijn aangeboden aan de Tweede Kamer, tonen aan dat de zorg inzake het bereiken van een ondergrens van een goede rechtspleging is bereikt en breed wordt gedragen. Goede rechtspraak (alsmede goede sociale rechtsbijstand door gespecialiseerde sociaal-advocaten) kost geld en tijd. Zoals een timmerman een waterpas nodig heeft, zo heeft de rechter (en zijn collega van de staande magistratuur) tijd nodig. Tijd om aan professionele standaarden en minimumnormen, te voldoen. Goed oordelen en maatschappelijke effectiviteit kosten tijd….

www.rechtspraak.nl