Het Juridisch Loket helpt heel veel mensen die de weg niet kennen in dat woud van de (rechts)regels.

Nederland kent veel rechtsregels, heel veel rechtsregels. Voor een effectieve toegang tot recht zijn twee zaken van belang: tijdige en inhoudelijk juiste informatie en deskundige hulp om te kijken en te krijgen waar iemand recht op heeft of waarbij hij zich het beste voelt. Het gaat, anders gezegd, niet alleen om toegang tot ‘het’ recht, maar om toegang tot ‘recht’.

Bij het juridisch loket Rotterdam doet men dat laagdrempelig

Veel mensen zitten namelijk klem in die regels. Dit klem zitten tussen de vele regels is de nieuwe leemte in de sociale rechtshulp. Het Juridisch Loket helpt mensen op een laagdrempelige en snelle manier maar enkel en alleen in kleine eenvoudige kwesties. De overige zaken worden doorverwezen naar de advocatuur. Het Juridisch Loket is de meest laagdrempelige vorm van rechtshulp in Nederland, en er is grote behoefte aan. Voor het Juridisch Loket hadden we de Bureaus voor Rechtshulp in Nederland en konden samen met de Sociaal Raadslieden uitgebreidere eerstelijnsrechtshulp bieden. De Bureaus voor Rechtshulp zijn opgeheven en de Sociaal Raadslieden worden steeds meer wegbezuinigd. Nu wordt er landelijk gewerkt onder één naam “Het Juridisch Loket“, zo is er ook een Juridisch Loket Rotterdam. De problemen zijn ingewikkelder geworden maar de echte eerstelijns rechtshulp, zoals bij de vroegere Bureau`s van Rechtshulp, is minder uitgebreid dan voorheen. Bij het Juridisch Loket kunnen mensen met een laag inkomen en weinig vermogen terecht voor gratis advies.

Het bevreemd daarom niet dat het aantal klanten van het Juridisch Loket stijgt. Zo ook de hoeveelheid klanten van het Juridisch Loket Rotterdam.

De juridische problemen zijn er niet minder op geworden, terwijl er wel minder mogelijkheden zijn om eerstelijnsrechtsbijstand te krijgen. Waar voorheen juridische problemen in een vroegtijdiger stadium konden worden opgevangen  door een uitgebreidere eerstelijns gefinancierde rechtshulp, kan het Juridisch Loket niet meer deze eerstelijnsrechtshulp bieden. Op de gefinancierde rechtsbijstand wordt al jaren fors bezuinigd terwijl er geen reden is om te bezuinigen want de regelgeving wordt omvangrijker en complexer en steeds vaker werken twee of meerdere regels tegen elkaar in (dispariteit). Eerlijke burgers vissen hierdoor steeds vaker achter het net.

Het Juridisch Loket helpt efficiënt maar kan niet altijd op de juiste manier behulpzaam zijn.

Het gebeurd helaas met teveel regelmaat dat mensen weggestuurd worden met de mededeling dat zij geen recht op een advocaat hebben terwijl dit recht en belang op een advocaat wel aanwezig is. Hierover is regelmatig overleg met het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Vraag bij twijfel altijd naar de kwalificaties van de persoon aan de telefoon of degene met wie u een afspraak heeft bij het Juridisch Loket. Iemand met een academische (universitaire) opleiding in het Recht kan beter beoordelen of iemand hulp nodig heeft van een advocaat. Bij het Juridisch Loket werken niet alleen universitair in het Recht opgeleide medewerkers. Indien u wordt weggestuurd bij het Juridisch Loket met de mededeling dat u geen toevoeging, gesubsidieerde rechtsbijstand, kunt krijgen voor uw probleem, dan kunt u altijd uw zaak nog een keer, gratis, laten toetsen door een advocaat van De Jonge Advocaten Vlaardingen. U kunt ons bellen op 010-2343220 of u kunt ons hier e-mailen.

Gelukkig gaat veel wel goed bij het Juridisch Loket.

Het Juridisch Loket helpt bij alle mogelijke juridische vragen. Bijvoorbeeld over ontslag en contracten, maar ook over echtscheidingen, uitkeringen, belastingen, toeslagen en alimentatie. Het Juridisch Loket geeft alleen advies en wijst u in de juiste richting, veelal richting een advocaat als De Jonge Advocaten in Vlaardingen. Als het loket u niet kan helpen met uw probleem verwijzen ze u altijd door naar een advocaat of andere instantie die u wel verder kan helpen.

Bij het Juridisch Loket Rotterdam kunt u een diagnosedocument krijgen voor de doorverwijzing naar ons advocatenkantoor.

Maar ook de andere kantoren van het Juridisch Loket in Nederland verwijzen door naar ons kantoor. Met dit doorverwijzings- of diagnosedocument krijgt u korting op eigen bijdrage als u op basis van een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand, pro bono, gratis) kan procederen. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen en de hoogte van uw vermogen. De Jonge Advocaten Vlaardingen kan u helpen bij het aanvragen van het diagnosedocument bij het Juridisch Loket. Samen bellen wij met u naar het Juridisch Loket en bespreken we kort uw zaak. Het Juridisch Loket zal bepalen of u een diagnosedocument krijgt. In de meeste gevallen is dit het geval. Het Juridisch Loket e-mailt het diagnosedocument naar ons kantoor waarna wij de toevoeging (subsidie) voor u zullen aanvragen. Er zal een kopie van het diagnosedocument naar uw e-mailadres of per post naar uw huisadres worden verstuurd.

Waar is Het Juridisch Loket in Rotterdam gevestigd?

Het Juridisch Loket Rotterdam is gevestigd in het Groothandelsgebouw aan de Weena 719 in Rotterdam. De inloopspreekuren van het Juridisch Loket Rotterdam zijn op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 11.00 uur. Op deze tijdstippen kunt u bij het Juridisch Loket Rotterdam zonder afspraak terecht voor een doorverwijzing of een diagnosedocument voor de korting op de eigen bijdrage bij uw voorkeursadvocaat. Het telefoonnummer van het Juridisch Loket is 0900-8020. In andere steden gelden afwijkende tijden.

Telefonisch contact met Het Juridisch loket te Rotterdam

U kunt vooraf bellen met het Loket op het nummer 0900-8020, zij kunnen u dan vertellen welke documenten of andere zaken u mee moet nemen bij het gesprek op het spreekuur. Vooraf bellen voorkomt dat u niet de juiste gegevens bij u heeft en u niet geholpen kan worden bij het spreekuur van het Juridisch Loket Rotterdam. Kunt u zelf niet bellen, lukt het u niet om uw probleem over de telefoon uit te leggen of beheerst u de Nederlandse taal niet voldoende om uw probleem uit te leggen via de telefoon, laat dan iemand anders voor u bellen of bel samen met iemand anders naar het telefoonnummer van het Juridisch Loket (0900-8020). U mag ook altijd iemand meenemen naar het spreekuur of uw afspraak bij het Juridisch Loket. Dit mag ook bij uw afspraak bij De Jonge Advocaten Vlaardingen.

LET OP !

Wanneer het Juridisch Loket aangeeft dat u geen diagnosedocument of toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand kan krijgen voor uw zaak adviseert De Jonge Advocaten om altijd uw zaak nog door een van onze advocaten te laten toetsen op de juistheid hiervan. Door het gebrek aan kennis en praktijkervaring wil het Juridisch Loket soms ten onrechte een rechtzoekende wegsturen zonder diagnosedocument of doorverwijzing naar een advocaat terwijl daar wel recht of noodzaak toe bestaat. Dit gebeurd regelmatig in bijstandszaken tegen de gemeente (Participatiewet, voorheen de WWB of bijstandswet), Fiscale zaken tegen de Belastingdienst en tegen de Belastingdienst Toeslagen (inkomstenbelasting, premies en toeslagen kwesties als kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget).  In zaken tegen het UWV (Ziektewet, Werkloosheidswet, WIA/WAO en Wajong) alsmede in procedures over persoonsgebonden budgetten (PGB`s) komt dit nauwelijks voor.

Heeft u extra ondersteuning nodig?

Of u nu wel of niet cliënt bent bij De Jonge Advocaten Vlaardingen en u komt, onverhoopt, in de situatie dat u bijstand van een advocaat nodig heeft dan kunnen wij bij het eerste gesprek op ons kantoor, als dat problemen geeft bij het loket, samen met u telefonisch een diagnose- of doorverwijzingsdocument vragen bij het Juridisch Loket Rotterdam.